you bet แปลว่าอยู่ยงคงกระพัน

you bet แปลว่าอยู่ยงคงกระพัน

youbetแปลว่าอยู่ยงคงกระพัน:youbetแปลว่าแนะนำเกม:youbetแปลว่าเป็นเกมต่อสู้ผจญภัยที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากมันควบคุมตัวละครผลไม้ประเภทต่างๆและใช้อาวุธต่างๆเพื่อดำเนินการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นก